سمیرا قربانی
کارشناس فیزیوتراپی
نظام پزشکی 6583
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درمانگر بیماری های ستون فقرات و مفاصل ، آسیب های ورزشی ، بازتوانی بعد از جراحی ها و بیماری ها ، الکتروتراپی ، مگنتو تراپی
لیزر تراپی ، ترکشن و دی کامپرشن تراپی

 
فیزیوتراپی چیست ؟

فیزیوتراپی شامل درمان یا پیشگیری از بیماری ، آسیب و یا تغییر شکل با روش های فیزیکی و غیر تهاجمی بدون استفاده از دارو یا جراحی میباشد.
مدالیته های درمانی بسیار متنوع میباشد ، بسته به نوع آسیب و هدف درمانی از عوامل مختلفی استفاده میشود که شامل موارد زیر میباشد :
الکتروتراپی ، لیزر تراپی ، تمرین درمانی ، مگنتو تراپی ، آب درمانی ، ترکشن و دی کامپرشن و ...

مقالات

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷

توانبخشی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷

فیزیوتراپی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷

ستون فقرات